Kuusalu vald taotleb staadioni endale

1104

Vallavolikogu otsustas taotleda Kuusalu koolimaja juures asuva staadioni üleandmist Kuusalu vallale. Staadion on praegu riigivara pindalaga 22 957 m2. Kinnistule on seatud hoonestusõigus 50 aastaks Kuusalu vallale. Volikogu esimees Enn Kirsman selgitas, et staadion anti üle Kaitseliidule, kui valda hakati tegema keskpolügooni. Kaitseliidu rahalisel toel staadion renoveeriti. Kuusalu vallale saab seda üle anda riigikogu majanduskomisjoni otsusega.