Kuusalu vald pakub ligi 800 erateeomanikule avaliku kasutamise lepingut

1677

Kirjad lähevad omanikele, kelle valduses on eratee, mis on üldplaneeringu järgi kohalike teede nimekirjas.

Kuusalu vallavalitsus on hakanud pakkide-viisi väljastama kirju vallas asuvate erateede omanikele. Kokku saadetakse kirjad koos lepingu tekstiga allkirjastamiseks ligi 800 kinnistuomanikule, kellele kuuluv tee või teed on seni olnud avalikus kasutuses ning hooldust on korraldanud Kuusalu vald.

Nende teede lumest lahtilükkamine ja hööveldamine on toimunud tänini omanikega kirjalikult kokku leppimata. Kuna vallavalitsus on asunud koostama Kuusalu valla teede arengukava, tahetakse korda ajada ka teede kasutamise juriidiline pool.

Eratee avaliku kasutamise leping sõlmitakse esialgu viieks aastaks, tähtajaga kuni 31. detsember 2017. Lisatud on, et kui üks pool ei teata teisele enne tähtaega lepingu lõpetamisest, pikeneb see automaatselt veel viie aasta võrra.

Tee omaniku hüvitiseks on Kuusalu vallavalitsuse kulutused teehoiutöödeks, eraldi rahalist hüvitist vald ei maksa.

Vallavalitsus kohustab tagama tee sõidetavuse aastaringselt ja kandma selleks vajalikud kulud. Vald lubab kontrollida, et liiklejad peaksid kinni tee avaliku kasutamise tingimustest ning hüvitada liiklejate tekitatud kahju, kui nad tingimusi rikuvad. Teealune maa arvatakse välja maksustatava maa hulgast.

Teeomanik võtab lepinguga kohustuse mitte takistada tee kasutamist, lubama vallal panna tee äärde lumetõkkeid, rajada lumevalle, paisata lund väljapoole teemaad, teatama kinnistu võõrandamisest.

Vallavalitsuse munitsipaalvara spetsialist Rein Kiis ütles, et seni keegi allkirjastamisest keeldunud ei ole, küll aga on mõned, kes pole vallavalitsuse kirjale vastanud.

Kuusalu vallas on kohalikke teid veidi üle 350 kilomeetri. Avaliku kasutamise lepingud hõlmavad neist kokku ligi 180 kilomeetrit erateid.

Eelmine artikkelNaine sai pihta aknasse loobitud kividega
Järgmine artikkelKehralasi oodatakse ÜVKga liituma