Kuusalu tervisekeskusesse tuletõrjesignalisatsioon

1261

Kuusalu vallavalitsus tellib firmalt AS Hansab automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekteerimise ja paigaldamise, maksma läheb see 9973,20 eurot. Vallavalitsus korraldas lihtmenetlusega riigihanke, pakkumusi esitati kaks, ASi Hansab pakkumus oli soodsam. Tervisekeskusesse tuleb signalisatsioon paigaldada, kuna päästeamet tegi ettekirjutuse.