Raasiku aleviku kergliiklusteel on kaks asukohavarianti

1942
Kumba rahvas soovib: musta või triibulise joonega kergliiklusteed ümberehitatava ristmiku ümber. Värvilisel kaardil on otsetee sinine ja ringiga punane.

Raasiku vallavalitsus korraldas küsitluse, kuidas peaks kergliiklustee kulgema, vastata saab 25. novembrini.

Raasiku aleviku elanikud on kaua oodanud kergliiklusteed. See on juba projekteeritud, kuid seni oodanud rahastust. Projekt on lükkunud 2017. aastasse. Koos kergliiklusteega ehitatakse ümber ka ohtlik viie tee ristmik, mida rekonstrueerib maanteeamet.
Viie tee ristmikku ehitab maanteeamet, tööd algasid paar kuud tagasi. Uus ristmik tuleb neljaharuline, Tehase tee ja Kostivere tee vahele tuleb uus tee. Seoses ristmiku ümberehitusega on tekkinud kaks varianti, kuidas võiks kulgeda kergliiklustee. Otsuse langetamiseks palub Raasiku vallavalitsus abi nendelt, kes seal ristmikul sagedasti liiklevad.
Küsitlusel, mida vallavalitsus jagab valla kodulehel ja Facebookis, on kaart kahe variandiga – varem on projekteeritud variant, mis tuleks Tehase tee asemele, lõigule 5 tee ristmikust kuni Teemeistri teega lõikumiseni. Teine, uuem variant läheb ringiga – 5 tee ristmikust Kostivere tee ääres kuni uue ühendusteeni. Facebookis on küsitlust kommenteeritud, et Kostivere tee variandi puhul oleks loogiline teha kergliiklustee teisele poole teed. Vallavanem Raivo Uukkivi lausus, et see oleks loogiline, kuid eeldab äralõikeid eramaadest: „Lõigu rajamisega on võimalik tegeleda koos Paju tänava renoveerimisega, kui arendaja rajab oma lõigu kergliiklusteest maantee äärde.”
Vallavanem ütles, et küsitlus on korraldatud, kuna läheneb Raasiku aleviku kergliiklustee rajamiseks rahastamise taotluse esitamise aeg. Raasiku vald taotles 2016. aastaks toetust piirkondliku konkurentsivõime tõstmise programmist Raasiku alevikku 3,2 km pikkuse kergliiklustee rajamiseks: „2016. aasta taotlusvoorust kahjuks raha ei eraldatud. Põhjuseks toodi, et maa omandiküsimused polnud notariaalset lahendust leidnud ja maaomanike kooskõlastused olid vaid projektil. Peab lisama, et konkreetsed nõuded selles küsimuses polnud programmi ellukutsujatel endilgi viimse hetkeni selged. Tavaliselt piisab projekti kooskõlastamisest ning notariaalsed toimingud tehakse pärast rajatise valmimist.”

Tuleb ka valgustus
Vallavanem lausus, et tänu projekti lükkumisele 2017. aastasse, sai lahendatud ohtlik viie tee ristmik: „Tänu sellele saab ehk projekti lisada ka lõigu, mis viib viie tee ristmikust jaamani. Samuti on võimalik kohalikega arutada kergliiklustee osa, mis seotud ristmiku asukoha muutusega. Lõpliku valiku tegemiseks soovime arvamust kohalikelt inimestelt, kes teed tulevikus kasutama hakkavad. Selliseid projekte ei tehta igal aastal, valitud lahendus jääb aastateks.”
Ta lisas, et variantidel ilmselt erilist hinnavahet pole. Küll aga muudab kergliiklustee projekti kallimaks lõik ristmikust jaamani. Kui palju, pole veel teada. EASist loodab vallavalitsus saada kergliiklustee rajamiseks umbes 500 000 eurot. Kergliiklustee rajamise mahus on ka valgustus.
Küsitluses saab osaleda kodulehe kaudu, sisse tuleb logida ID-kaardiga, et identifitseerida vastajad ja vältida mitmekordset vastamist, Facebookis oma kasutajakonto kaudu. Facebookis hääletustulemust näha pole, kodulehel on esmaspäeva seisuga arvamuse avaldajaid 8 – neist 3 pooldab ringiga varianti, 5 eelistab, et kergliiklustee oleks otse. Arvamust saab avaldada ka e-postiga.
Kergliiklustee on plaanis rajada Tallinna maantee vasakusse serva Konsumi ja rahvamaja poole viie tee ristmikust kuni Jägala maanteeni. Teise lõiguna Tehase tee vasakusse serva viie tee ristmikus tehase tee 15 kinnistu juures asuva bussipeatuseni.

Eelmine artikkelMiks on rebastest saanud Kehra linnaloomad?
Järgmine artikkelKuusalu tervisekeskusesse tuletõrjesignalisatsioon