Kuusalu rahvamajas ja Kolga lasteaias algavad soojustustööd

533

Vastavalt ehitajaga sõlmitud lepingule peaksid CO2 müügist saadud toetusrahadega plaanitud renoveerimistööd algama sel nädalal Kuusalu rahvamajas ja Kolga lasteaias. Kokku on lepitud, et esialgu soojustavad ehitajad välisfassaadi, mõlemas majas jätkub senine tegevus. Uksi-aknaid hakatakse vahetama suvepuhkuse ajal juuli kuus.