Kuusalu rahvamaja ei lõpeta tegevust

614

Kuusalu vallavolikogu otsus „Kuusalu rahvamaja tegevuse lõpetamine” ei tähenda, et rahvamaja lõpetaks tegevuse, kuigi inimesed on viimastel päevadel seda kartes vallamajja helistanud. Rahvamaja on kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse Kuusalu vallavalitsuse hallatava asutusena, kuid pole seda – maja kuulub vallale, kuid on antud MTÜle Veljo Tormise Kultuuriselts kasutusele. Registri korrastamiseks tuli rahvamaja valla hallatava asutuse näol registrist kustutada.