Kuu­sa­lu post­kon­tor hak­kab ko­li­ma

332

Kuu­sa­lu post­kon­tor on ala­tes 1. no­vemb­rist su­le­tud. Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Kris­ti­na Haa­va­la rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ruu­mi­de ren­di­le­ping kes­tab veel kuu ae­ga, käe­so­le­val nä­da­lal asu­tak­se pak­ki­ma post­kon­to­ris ole­vaid as­ju ja mööb­lit. Ko­li­ma on ka­vas ha­ka­ta tu­le­val nä­da­lal. Edas­pi­di saab pos­ti­tee­nu­seid tel­li­da Kuu­sa­lu val­las per­so­naal­selt kir­ja­kand­jalt või min­na lä­hi­ma­tes­se post­kon­to­ri­tes­se, mis asu­vad Lok­sal ja Keh­ras.

Eelmine artikkelKol­ga koo­li köök sai 10 aas­ta­ga kor­da
Järgmine artikkelJoker ja Ani­ja lõ­pe­ta­sid jalg­pal­li­hooa­ja esi­kol­mi­kus