Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis jät­ku­vad ehi­tus­tööd

330
Kuusalu pastoraat.

Ehi­tus­fir­ma OÜ Si­mi­lar pa­ni möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di fua­jees­se ja man­tel­korst­na alu­se­le ala­le põ­ran­dap­laa­te. Tööd tel­lis Lau­rent­siu­se Selts, ra­has­tab Kuu­sa­lu vald – val­la li­saee­l-ar­ves­se on põ­len­gus kan­na­ta­da saa­nud hoo­ne re­konst­ruee­ri­mis­töö­de jät­ka­mi­seks eral­da­tud 30 000 eu­rot. Lau­rent­siu­se Selt­si juht ja pas­to­raa­di taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja Su­lev Vald­maa üt­les, et sel­le ra­ha eest on plaa­nis kor­da te­ha fua­jee­de ning suu­re saa­li laed ja pan­na lüht­rid, pu­has­ta­da saa­li uk­sed-ak­nad. „Ka peab ja­gu­ma se­da ra­ha saa­li põ­ran­da jaoks. Loot­si­me, et saa­me saa­li­le uue põ­ran­da ju­ba Ah­ren­si kon­ve­rent­siks, kuid pro­jek­tis on ka­van­da­tud sel­li­sed põ­ran­dap­laa­did, mis on Ees­tis vä­ga kal­lid, oda­vam on os­ta Lä­tist,“ rää­kis ta. Kok­ku plaa­di­tak­se pas­to­raa­did põ­ran­daid 130 ruut­meet­rit.

Eelmine artikkelANNA LIT­VI­NO­VA An­tark­ti­ka-lae­va maa­li­de näi­tus Vii­nis­tul
Järgmine artikkelRaa­si­kul al­gas vee­tor­ni ka­tu­se re­mont