Kuusalu MTÜde ja seltsingute toetused

1095

Kuusalu valla 2016. aasta eelarve koostamisel laekunud taotluste põhjal on vallavalitsus otsustanud kinnitada mittetulundussektori toetused 6000 euro ulatuses; Kuusalu seenioride seltsing saab ürituste korraldamiseks 1500 eurot, MTÜle Ida-Harjumaa Invaühing antakse tegevuskuludeks 1700 eurot, MTÜle Kuusalu Pereühing beebide ja väikelaste liikumistegevuseks 1700 eurot, MTÜle Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Selts ekskursiooni korraldamiseks 500 eurot.

Eelmine artikkelRaasiku valla soojamajandusarengukava kinnitatud
Järgmine artikkelAnija valla terviseprofiilis on lähteandmed arengudokumentidele