Kuusalu MTÜde ja seltsingute toetused

1075

Kuusalu valla 2016. aasta eelarve koostamisel laekunud taotluste põhjal on vallavalitsus otsustanud kinnitada mittetulundussektori toetused 6000 euro ulatuses; Kuusalu seenioride seltsing saab ürituste korraldamiseks 1500 eurot, MTÜle Ida-Harjumaa Invaühing antakse tegevuskuludeks 1700 eurot, MTÜle Kuusalu Pereühing beebide ja väikelaste liikumistegevuseks 1700 eurot, MTÜle Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Selts ekskursiooni korraldamiseks 500 eurot.