Raasiku valla soojamajandusarengukava kinnitatud

1088

Raasiku vallavolikogu kinnitas valla soojamajandusarengukava 2015-2025 vastuvõtmise 13 poolthäälega. Arengukava koostas AS ÅF-Consulting, kavas on soovitus viia Aruküla katlamaja üle hakkpuidule, Raasikul pelletiküttele või soojuspumpadele ning toodud välja järeldus – Aruküla kaugküttevõrk on heas tehnilises korras, Raasiku oma aga halvas tehnilises korras ja soojuskadu on 53 protsenti.