Vastuväited Anija vallavalitsuse kommentaarile

802

Anija vallavalitsuse kommentaaride puhul minu kirjale 17. novembri ajalehes Sõnumitooja tekib küsimus, kes vallavalitsuse liikmetest võtab endale vastutuse esitatud väidete õigsuses, kuna lisatud ei ole nime. Selleks on ilmselt piisavad põhjused, et keegi ei soovi kommentaaris vassimise eest vastutada.

Kõikide tänaste kioskite paigaldamiseks olid load, mis ei olnud ajutised. Kui paigaldusluba anti kellelegi ka üheaastase kehtivusega, siis see tähendas, et kioskit võis paigaldada ühe aasta jooksul loa saamisest, hiljem enam mitte. Enamik kioskeid on paigaldatud eelmisel sajandil.

Väidetakse, et aadress on vale ja ettevõtjad peaksid selle korda tegema. Kui kohalik omavalitsus on määranud kioskite aadressandmed kunagi ebaõigesti, siis nende korrastamine peab toimuma ka loomulikult valla poolt. See tähendab numeratsiooni muutmist selliselt, et aadress vastaks tegelikule asukohale.

Riiklikud maksud on ettevõtjatel tasutud. Kommentaaris väidetakse, et ettevõtjad ei maksa platsi kohtade ja müügipiletite eest. Kellele peaks vabatahtlikult raha pakkuma, kui mingeid maksusid pole küsitud?

Omaette küsimus on, kas vallavalitsusel oleks ka seaduslik õigus mingeid maksusid lisaks küsida. Kui tuleksid uued maksud, tähendaks see kaupade hinnalisandeid. Mida arvaksid küll tarbijad toidukaupade ostmisest tänavakaubanduse välilettidelt kõrgema hinnaga kui praegu turuplatsil olevatest turukaubanduse kioskitest?

Maamaksu kehtestab samuti kohalik omavalitsus, mille alusel maksu-ja  tolliamet väljastab maksuteated. Seda ei ole samuti toimunud. Siinjuures on oluline märkida, et Kehra turuplatsiks olev asfaltplats rajatisena ja maa kuuluvad riigile.

Toimetuselt. Palusime ka seekord Anija vallavalitsuselt kommentaari. Vallavanem Tiit Tammaru vastas, et ei saa kommenteerida enne, kui pole näinud dokumente, mida on vallavalitsus Raivo Kontuselt Kehra turuplatsi kohta palunud. Toimetus loeb sellega diskussiooni Kehra turu asukoha üle Kirjakasti rubriigis lõppenuks. Jälgime ja kajastame edaspidiseid arenguid.  

Eelmine artikkelKehras löödi noormeest
Järgmine artikkel1. detsembrist saab kroone eurodeks vahetada Loksa pangakontoris