Kuusalu Kunstide Kool alustab õppeaastat uute klassiruumide ja fuajeega

2249
Kuusalu Kunstide Kool.

Kunstide kooli teine korrus on ümber ehitatud.

Veel kevadel pidi Kuusalu Kunstide Kooli siseneja tipptundidel ehk siis, kui pärastlõunal ja õhtu eel oli lapsi koolis palju, teisele korrusele minekuks mööduma põrandal ja trepil istunud õpilastest. Fuajee koolis puudus, tundide algust või bussi oodates õnnestus toolidel istuda vähestel.
Käesoleval õppeaastal on ruumi oluliselt rohkem, sest teisele korrusele on ehitatud fuajee – senise muusikaloo klassi asemele.
Teise korruse saalist on tehtud kolm klassiruumi – muusikaloo klass, pilliklass ja ansambliklass koos vana klaveriga. Uued vaheseinad on heliisolatsiooniga.
Kokku läks remont maksma ligi 17 000 eurot, millest 14 000 on eraldatud Kuusalu valla eelarvest ja 3000 kooli remondikuludest. Toetas ka Balti Spoon.
Direktor Paul Himma: „Otsisime odavamaid lahendusi, remont oleks läinud veel kallimaks, kuid saime Kiiu mõisast vallamaja ripplae. Teisel korrusel on nüüd palju avaram ja valgem, seni oli meil koridor niisugune, nagu seitsmekümnendatel aastatel tehti – tume, garderoobi osa kirjuks kõrvetatud puiduga üle löödud.“

Vennad Vatunenid Kuusalu Kunstide Kooli uues fuajees – minna trepist üles ja paremale.
Vennad Vatunenid Kuusalu Kunstide Kooli uues fuajees – minna trepist üles ja paremale.

Fuajeesse tuleb toidunurk, kaugemalt lapsed saavad oma kiirnuudleid valmistada, selgitas direktor. Koolikottide ärapanekuks on eraldi riiul, lisandub garderoobinurk. Veel pole otsustatud, millist pehmet mööblit lastele istumiseks soetatakse – oleneb, mida soodsalt leiab.
Kuusalu Kunstide Koolis õpib üle 150 õpilase, uuel õppeaastal alustas kooliteed 23 õpilast – muusikaklassides 14 ja kunstiklassis 9.
Õpetajaid on 20, paljud töötavad osalise koormusega, õpetaja ametikohti on 13. Täiskoormusega töötab 7 õpetajat.
Paul Himma: „Oleme Tallinnale lähedal, õpetajate leidmisega probleemi ei ole. Meil on tööl õpetajad alates kahest emeriitprofessorist ja ühest doktorandist üliõpilasteni. Peaaegu pooled õpetajad on 30ndates eluaastates.“
Kooli avaaktus toimus Kuusalu rahvamajas, kuna oma maja alumisel korrusel asuv Lepnurme-saal ei mahutaks kogu kooliperet ja lapsevanemaid. Ka kooli suuremad kontserdid on rahvamajas.
Direktor lisas, et allkorrusel oleks edaspidi vaja samuti ümberehitust. Kooliga samas majas asub postkontor, mis on aastate jooksul enda kasutuses olevaid ruume koolile klassiruumideks üle andnud. Et tagumistesse klassidesse pääseda, tuleb minna läbi kunsti­osakonna. Õigem oleks teha ühte külge eraldi koridor, mis võimaldaks kunstiõpilastel segamatut õppetööd.
Ka oleks koolile vaja uut klaverit, sest ansambliklassi kabinetklaver ei seisa enam hääles. Ent sobiva klaveri hind on umbes 16 000 eurot.
„Pillide kvaliteet on lapse muusikaliseks arenguks väga tähtis,“ tõdes Paul Himma. „Mul on hea meel, et igal aastal läheb me koolist õpilasi muusikat ja kunsti edasi õppima. Tänavu läks Otsa-kooli Mari-Ellen Aaman, kes mängis augusti viimasel pühapäeval Juminda mälestustseremoonial viiulit .“