Kuu­sa­lu ko­gu­dus sai val­lalt gaa­si­küt­te ra­ha

24
Kuusalu kirik

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus eral­das val­la re­serv­fon­dist 2500 eu­rot EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se­le, et saaks ta­su­da eel­mi­se aas­ta tal­vis­te gaa­si­küt­tear­ve­te eest Ees­ti Gaa­si­le. Ko­gu­dus pa­lus val­lalt gaa­si eest ta­su­mi­seks suu­re­mat sum­mat – 5000 eu­rot. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et val­la­va­lit­sus ot­sus­tas ko­gu­dust ai­da­ta eel­mi­sel küt­te­pe­rioo­dil tek­ki­nud võ­la­sum­ma ula­tu­ses, sest gaa­si hind ker­kis siis oo­ta­ma­tult kõr­geks: „See on era­kor­ra­li­ne toe­tus ning loo­da­me, et ala­nud küt­te­pe­rioo­di gaa­si eest ta­su­mi­ne on ko­gu­du­se­le jõu­ko­ha­ne.“ Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas: „Ole­me tä­nu­li­kud, et val­la­va­lit­sus eral­das Ees­ti Gaa­si­le võl­gu ol­nud sum­ma. Ee­so­le­val küt­te­pe­rioo­dil ei saa pa­ra­ku ki­ri­ku kü­tet ra­ha­puu­du­sel sis­se lü­li­ta­da. Ko­gu­du­se ma­ja saa­me küt­ta puu­de­ga, aga ka pas­to­raa­di pea­me küt­test väl­ja lü­li­ta­ma.“ Ta li­sas, sa­mas teeb rõõ­mu, et Bal­ti Spoon an­ne­tas 1000 eu­rot pas­to­raa­di tre­pi jaoks, va­ja oleks tre­pi kor­da­te­ge­mi­seks veel 524 eu­rot.

Eelmine artikkelAru­kü­la D2 poi­sid võit­sid Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka
Järgmine artikkelIsa­maa asu­tas Raa­si­ku osa­kon­na