Lahemaa eeskirja aruteluks töörühmad

580

Reedel, 11. juunil kohtusid Kuusalu vallamajas Lahemaa kaitse-eeskirja projektiga tegelevad keskkonnakaitsjad ning valla keskkonna-, maa-, ja ehitusametnikud. Vallavanem Urmas Kirtsi tõdes, et ollakse mures, valla ettepanekuid eeskirja muutmiseks ei arvestatud. Lepiti kokku, et hakatakse tegema koostööd ja moodustatakse neli töörühma: maakasutus, keskkonnakaitse, ehitus- ja planeerimine ning külastus ja üritused. Sinna kuuluvad vallavalitsuse ja keskkonnaameti töötajad. Esialgu töötavad rühmad eraldi, oktoobrist hakkavad arutama kujunenud seisukohti. Kuusalu vallast kuuluvad töö­rühmadesse vastavate vald­kondade spetsialistid. Töörühmad hakkavad tegema koostööd külavanematega.