Kuusalu ja Loksa on kuulunud 5 aastat MTÜsse Arenduskoda

2226


MTÜ Arenduskoda tegevjuht HEIKI VUNTUS.

Tegevjuht HEIKI VUNTUS, MTÜ Arenduskoda on praegusel kujul töötanud viis aastat, kuidas senist tegevust hindate?

„MTÜ Arenduskoda on loodud 1994. aastal, liikmeid oli nii Lääne-Virust kui ka Järvamaalt. Haldusreformiga ühinesid Tapa, Lehtse ja Jäneda ühiseks Tapa vallaks. Kui Eestisse jõudis Euroopa Liidu külaelu toetav Leader-programm, liitusid Tapa vallaga Kadrina, Vihula ja Kuusalu vald ning Loksa linn.
Moodustasime omaette tegevuspiirkonna ning kujundasime oma MTÜ Leaderi nõuetele vastavaks.

Projekte oleme hinnanud ning rahastamisotsuseid langetanud kaks ja pool aastat. Esimese kahe aasta tulemused on olnud edukad, meie tegevuspiirkonna projektidest on saanud PRIAst heakskiidu ligi sada protsenti. Kaks jäeti rahastamata, sest ei vastanud Leaderi põhimõtetele. 4-5 projekti on esitajad ise tagasi võtnud. Mõnedel on PRIA vähendanud eraldatavat summat.

Taotlusvoore on selle ajaga olnud viis. Järjekorras kuuendast, 2011. aastal kevadvoorust sai toetust taotleda kõigist seitsmest meetmest. Tänavu sügisel tuleb käesoleva aasta teine ja ühtlasi viimane voor.

Seni on läinud hästi. Üks suurem probleem tekkis seoses Vergi külamaja projektiga, millele lubasime 350 000 krooni. PRIA teatas, et toetusraha ei anna.
Jagasime selle summa teistele projektidele. Kuna rahastamata jätmise kohta esitati vaie ja see rahuldati, tekkis meil 350 000kroonine puudujääk. Aga seda ainult paberil, sest reaalselt oli mitmelt poolt raha üle jäänud ja saime hakkama.“

Kui suuri summasid olete Arenduskoja kaudu jaganud?

„Keskmiselt kümne miljoni krooni ulatuses aastas, nüüd siis ligi 640 000 eurot. Perioodil 2009-2010 jaotasime kokku 22 miljonit krooni, aastateks 2011-2013 on 33 miljonit krooni (2 110 000 eurot).

Siiani oli põhimõte jagada toetust võimalikult paljudele projektidele, kuid nüüd on suund rohkem investeeringutele, et midagi käegakatsutavat jääks järele. Külapidu peetakse ära ja jälgegi ei jää. Kuigi ka edaspidi antakse raha niiöelda pehmetele meetmetele, on põhirõhk investeeringutel.

Õppereisid on näidanud, et enamus Euroopast liigub Leader-rahade jagamisel investeeringute suunas.“

Kuidas on läinud Kuusalu vallast ja Loksa linnast esitatud projektidega?

„Kuusalu vallaga pole viga. Mul on tabel 2010. aasta kohta, võrreldud on aastas tasutud liikmemaksu ja tagasi saadud toetusrahade suhet. Vihula valla võrdlusarv oli kõige suurem, järgnes Kuusalu vald. Ka Loksa linn jäi sinna lähedale, kuna elanikke on suhteliselt vähe. Kõige vähem on tagasi saanud Ambla vald.

Kuusalu vallast on olnud projekte kõige rohkem, kuid rahastamisprotsent väiksem. Ei tea, kas nõustamiskvaliteedis on põhjus, või mida see näitab.

Loksa projektid on läinud tugevamaks võrreldes esimese vooruga. Samas on konkurents Arenduskojale esitatud projektide vahel muutunud tugevamaks, sõel valikute tegemiseks läinud tihedamaks.

Kui Kuusalu vald oleks olnud mõnes Harjumaa tegevusgrupis, oleks kindlasti saadud vähem toetusraha. Me ei tunne mõistet onupojapoliitika.“

Mida tähendab, et pole onupojapoliitikat?

„Hindamiskomisjonid töötavad kindlate reeglite järgi. Investeeringuprojektide äri- plaanidele tellime sõltumatu ekspertiisi – sama firma, mis on kahel aastal viinud meie rahvale läbi koolitust äriplaani koostamiseks.

Meil ei minda kokkulepetele. Kui Kuusalu valla head projektid jäid rahapuudusel toetuseta, sest olid hinnete poolest jäänud veidi tahapoole, oli tunda survet ja tehti järelepärimisi. Ent hindamiskomisjon ei olnud nõus rahastust ümber mängima. Ei saa teha, et üks on võrdsem kui teine. Kui Loksa kirik suutis koostada hea äriplaani, oleksid ka nende projektide esitajad Kuusalu vallast seda suutnud. Kuna ei teinud, olid hinded madalamad.

See, et meie liikmed on kolmest maakonnast, tagab otsustamisvabaduse. Meid ei saa mõjutada maavanemad, oleme poliitiliselt sõltumatud.“

Kui suur on Arenduskoja liikmemaks?

„15 krooni elaniku kohta aastas, nüüd siis 0,96 eurot. Igal juhul saadakse projektidega rohkem raha tagasi, kui on olnud liikmemaks.“

Hindamiskomisjonide liikmed töö eest tasu ei saa?

„Ei saa. Küsisime juhatuselt, mismoodi teeme, kas maksta näiteks projekti pealt. Ka mõlema komisjoni liikmed arvasid, et pigem korraldada õppereise, see laiendab silmaringi, paneb üksteist paremini tundma, tagab hea koostöö. Paljudes tegevuspiirkondades Eestis makstakse töötasu.

Arenduskoja juhatuses ja hindamiskomisjonides on esindajad kõigist kuuest omavalitsusest. Need määratakse vallavalitsustes, see tagab võimaluse osaleda seminaridel, koolitustel, õppereisidel. Eestis on ka tegevuspiirkondasid, kus juhatuse ja komisjonide liikmed valitakse ning mõnest omavalitsusest ei pruugigi esindajat olla.“

Komisjonidel on kohati ilmselt päris pingeline töö?

„Esitatud taotlusprojektid paneme internetti siselisti, millele on juurdepääs komisjonide ja juhatuse liikmetel. Paari nädala jooksul tuleb läbi vaadata ning hinnang anda kümnetele projektidele. Tänavuses kevadvoorus oli ühel komisjonil neid korraga 60-70. Päeval tehakse oma igapäevatööd, projekte vaadatakse õhtuti ja nädalavahetustel.“

Kui paljud rahastuse saanud projektidest on juba lõpetatud?

„Seda me veel ei tea. Kui Arenduskoja juhatus kinnitab rahastatavad projektid, viiakse dokumendid PRIAsse. Sealt tuleb vastus kahe-kolme kuu jooksul.
Projekt tuleb ellu viia 24 kuuga alates PRIA otsusest. Seega jõuab meie 2009. aasta kevadvooru projektide tähtaeg kätte kusagil sel suvel.“

Kuidas hinnatakse Arenduskoja tegevust võrreldes Eesti teiste Leader piirkondadega?

„Oleneb, mida vaadatakse. Üldiselt oleme päris tublid. Äsja sain e-kirja, et PRIAst soovitati võtta eeskujuks Arenduskoja aastaaruanne ja raamatupidamine.“

Tulekul on uus taotlusvoor.

„Projekte võtame vastu 3.-7. oktoobrini meetmetesse 1.1 ehk MTÜde investeeringuteks ja 2.1 ettevõtetele. Jagamisele läheb ligi 2 miljonit krooni.

Juhatus otsustas, et 30 protsenti suunatakse MTÜdele ja 70 ettevõtetele. Kes tunneb huvi, võib hakata projekti kirjutama. Juhendust saab veebilehelt www.arenduskoda.ee ja meie nõustajatelt.“

Mitu Leader tegevus­gruppi on Eestis?
„Kokku on 26.“

Eelmine artikkelLoksale noorte kotkaste patrullvõistluse esikohad
Järgmine artikkelPresident külastas Käsmu merepäästeõppust