Kuu­sa­lus taas Sü­da­meap­tee­gi pa­rim väi­keap­teek

1134

Sü­da­meap­tee­gi fi­liaal on Kuu­sa­lu Kon­su­mis töö­ta­nud kaks aas­tat ja mõ­le­mal aas­tal on va­li­tud ap­tee­gi­ke­ti pa­ri­maks väi­ke­se kau­ban­dus­kes­ku­se ap­tee­giks. Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gis on väl­ja pan­dud mõ­le­mad või­du­ka­ri­kad. Kuu­sa­lu ap­tee­gi ju­ha­ta­ja Kül­li Vest üt­les, et nen­de ap­tee­gi­kett pa­lub klien­ti­delt ta­ga­si­si­det ning edu tu­li tä­nu to­re­da­te­le ost­ja­te­le. Sü­da­meap­tee­gi ju­ha­tu­se lii­ge Eve­lin Här­ma: „Klien­ti­de hin­nan­gut ko­gu­me ap­tee­gis asu­va­tes ta­ga­si­si­deter­mi­na­li­des ja mei­lit­si saa­de­ta­va­te vas­tus­te kau­du. Kuu­sa­lu ini­mes­te­le lä­heb kor­da me ap­teek­ri­te soe suh­tu­mi­ne ja klien­di­tee­nin­du­se kõr­ge ta­se. Hin­da­mi­sel võt­si­me ar­ves­se ka müü­gi­käi­vet, Kuu­sa­lu ap­teek te­gi sil­mad et­te mõ­ne­le­gi suu­re­ma piir­kon­na ap­tee­gi­le.“

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu tei­se voo­ru või­tis Ma Ja Sa
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las tek­kis uus tee­vaid­lus – Pu­di­soo kü­las