Kuu­sa­lu Vii­si­vee­re­ta­ja­te­le NAIS­SOO kon­kur­sil 3. koht

475

Kuu­sa­lu nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad, ke­da ju­hen­dab Ma­re Rus­sak, osa­les lau­päe­val, 2. no­vemb­ril vo­kaa­lan­samb­li­te kon­kur­sil Nais­soo Lau­lud 2019. Kon­kurss toi­mus Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­ses 7. kor­da. See­nio­ran­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad sai 3. ko­ha ja päl­vis eri­pree­mia vo­kaal­se kul­tuu­ri­pä­ran­di kand­mi­se eest. Vii­si­vee­re­ta­jad laul­sid he­li­loo­ja Uno Nais­soo lau­lu „Ema­le“, Ku­ker­pil­li­de re­per­tuaa­rist lau­lu „Pil­li­me­he leib“ ja kol­me­hääl­selt õn­ne­soo­vi­lau­lu. Vii­si­vee­re­ta­jad võt­sid Nais­soo-kon­kur­sist osa ka viis aas­tat ta­ga­si, siis said sa­mu­ti erip­ree­mia. Kuu­sa­lu nai­san­samb­lil täi­tus tä­na­vu 65 aas­tat, esialg­sest koos­sei­sust po­le laul­mas ke­da­gi. Ni­me Vii­si­vee­re­ta­jad võt­tis an­sam­bel 6 aas­tat ta­ga­si, va­rem ni­me pol­nud.

Eelmine artikkelLeesil vaadati paadipõgenemise mälestuspäeval filmi „Herbert ja Alice“ uskumatuna tunduvast loost
Järgmine artikkelRaasiku raamatukogus on beebide-vanemate kohtumispaik