Kuu­sa­lu vald jät­kab Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti

641

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tea­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le, et on nõus el­lu vii­ma Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­se ja käi­vi­ta­mi­se pro­jek­ti lu­ba­tud ma­hus ja ees­mär­ki­del, tu­gi­ne­des Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 29. märt­si 2017. aas­ta ot­su­se­le. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus kü­sis no­vemb­ri kes­kel val­la­va­lit­su­selt, kas soo­vib Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti el­lu viia, on tek­ki­nud või­ma­lus ra­has­ta­da. Riik on val­mis and­ma Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­mi­seks Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­mest re­ser­vist toe­tust. Pro­jekti ko­gu­mak­su­mus on 1,129 mil­jo­nit eu­rot, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus oleks 338 700 eu­rot. Val­la­vo­li­ko­gu mul­lu­se ot­su­se­ga on val­laee­lar­vest lu­ba­tud Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks 390 000 eu­rot. Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu kom­men­tee­rib, et ku­lud ja tu­lud tu­leb lä­bi kaa­lu­da – kas pro­jekt on val­la aren­gu sei­su­ko­halt lä­bi­mõel­dud, mõist­li­kult teos­ta­tav, sa­da­ma­komp­leks mõist­li­ke ülal­pi­da­mis­ku­lu­de­ga hal­la­tav ning võe­tud ees­mär­gid rea­list­li­kud ja teos­ta­ta­vad, et ei peaks pä­rast ELi ra­ha ta­ga­si maks­ma, teed ei jääks re­mon­ti­ma­ta, koo­lid-las­teaiad in­ves­tee­rin­gu­te­ta. „Aru­te­lud on eda­si­viiv te­ge­vus elu­olu aren­da­mi­seks. Aru­te­lu­de tu­le­mu­se­na ei to­hi kar­ta va­ja­du­sel va­ra­se­maid ot­su­seid üm­ber vaa­da­ta või täien­da­da,” märkis ta. 5. detsembril on vallamajas Salmistu küla­elanike koosolek sadama teemal.

Eelmine artikkel2019 al­gab kii­re in­ter­ne­ti ra­ja­mi­ne ka Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­da
Järgmine artikkelKoa­lit­sioo­ni­le­ping aas­ta­teks 2019-2021