Kuu­sa­lu val­las tu­leb jäät­me­ve­da­ja han­ge

1122

Kuu­sa­lu val­las on jäät­me­ve­da­ja­ga Eesti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS sõl­mi­tud 3aas­ta­ne le­ping. Ku­na see hak­kab lõp­pe­ma, an­dis vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da jäät­me­ve­da­ja rii­gi­han­ge. See­kord sõl­mi­tak­se le­ping 5 aas­taks. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et vald peab vas­ta­valt han­ke tu­le­mus­te­le ost­ma oda­va­mat tee­nust, ve­da­ja peab oma­ma jäät­me­veo lu­ba. Ta tõ­des, li­gi kolm aas­tat ta­ga­si va­he­tus jäät­me­ve­da­ja, kel­le töö­ta­jad on nüüd­seks aru saa­nud, kus prü­gi­kas­tid asu­vad ning mil moel nei­le lä­he­ne­da eri­ne­va­te il­mao­lu­de pu­hul. Pai­ka on saa­nud te­ma sõ­nul ka see, et ve­da­ja tea­vi­tab päev va­rem prü­giau­to tu­le­kust. Vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­si­ti, kas võiks jää­da sa­ma ve­da­ja. Val­la­va­nem vas­tas, et sõl­tub han­ke tu­le­mus­test.

Eelmine artikkelAnija mõisas uus töötaja
Järgmine artikkelKeh­ra plaat­pil­lian­sam­bel või­tis rah­vus­va­he­li­se kon­kur­si