Kuu­sa­lu val­las taas ra­hu­lo­lu-uu­ring

356
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da taas val­la­ela­ni­ke ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu. See viiak­se lä­bi mai­kuus koos Eu­roo­pa Par­la­men­di va­li­mis­te­ga. Pa­be­ril saab an­kee­di­le vas­ta­ta va­li­mis­jaos­kon­da­des, mis on ava­tud 20.-22. mai­ni ning 26. mail. Ala­tes 20. maist saab an­kee­te täi­ta ka elekt­roo­ni­li­selt Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel. Vii­ma­ti oli Kuu­sa­lu val­la ra­hu­lo­lu-uu­ring 2017. aas­ta sü­gi­sel koos ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mi­se­ga. Kü­si­mus­tik on sa­ma, et saaks tu­le­mu­si võr­rel­da eel­mis­te aas­ta­te­ga. Ta­he­tak­se tea­da, kui­das val­lae­la­ni­kud on ra­hul koo­li­de, las­teae­da­de, raa­ma­tu­ko­gu­de, spor­ti­mis- ja va­ba aja veet­mi­se või­ma­lus­te, noor­soo­töö, ars­tia­bi, sot­siaal­hoo­le­kan­de, po­lit­sei, prü­gi­ma­jan­du­se, tee­de olu­kor­ra, hea­kor­ra ja hal­jas­tu­se, tä­na­va­val­gus­tu­se, ühis­kond­li­ku trans­por­di, ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se, kesk­kon­na­hoiu ja pä­rand­kul­tuu­ri säi­li­ta­mi­se, kü­la­e­lu aren­gu, val­laa­met­ni­kelt in­fo saa­mi­se ja amet­ni­ke töö ning rah­va­ma­ja­de, kü­la­ma­ja­de, selt­si­ma­ja­de te­ge­vu­se­ga. Uu­ri­tak­se ka, kas val­las on elu läi­nud pa­re­maks või hal­ve­maks, võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga, ning kust saa­dak­se in­fot val­las toi­mu­va koh­ta.

Eelmine artikkelAru­kü­la Cup võrk­pal­lis toi­mus Raa­si­kul
Järgmine artikkelAni­ja val­la teid pin­dab AS Yit Ees­ti