Kuu­sa­lu val­las jät­kab jäät­me­veo­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed

1187

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nu­se osu­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke tu­le­mu­sed. Pak­ku­mu­se esi­ta­sid kolm fir­mat, ko­mis­jon tun­nis­tas edu­kaks ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed pak­ku­mu­se, et­te­võt­te pa­ku­tud tee­nu­se­hin­nad olid oda­vai­mad. AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed on Kuu­sa­lu val­las osu­ta­nud kor­ral­da­tud jäät­me­veo tee­nust kolm aas­tat. Uus le­ping sõl­mi­tak­se sa­mu­ti kol­meks aas­taks. Tee­nu­se hinnad tõusevad alates 1. septembrist – kuupmeetri hinna järgi keskmiselt 3,46 protsenti. Et­te­võ­te põh­jen­dab, et kas­va­nud ku­lu­sid po­le või­ma­lik kat­ta si­se­mis­te res­surs­si­de ar­velt. Kuu­sa­lu val­la klien­ti­de­le on saa­de­tud uus hin­na­ki­ri.

Eelmine artikkelEksitus Kuusalu valla jäätmeveohinnas
Järgmine artikkelRaa­si­kul ja Kuusalus esimesed valimisliidud re­gist­ree­ri­tud