Eksitus Kuusalu valla jäätmeveohinnas

1287

Toimetuseni jõudis nädalavahetusel Kuusalu vallaelanikelt info, et prügiveo hindu tõstetakse septembrist, kuid osaliselt on hinnatõus väga suur. Vallavalitsusele saadeti järelepärimisi.
Teisipäeva hommikul saime vallamajast info, et eelmise nädala lõpus ASilt Eesti Keskkonnateenused klientidele edastatud hinnakirjas ei vasta kuni 0,36kuupmeetrise konteineri osas toodud uus hind riigihankes pakutud kuupmeetri hinnale. Vallamajast võeti ühendust Eesti Keskkonnateenuste juhtkonnaga, lepiti kokku, et kuni 0,36kuupmeetriste konteinerite tühjendamishind arvutatakse ümber.
Riigihankes esitatud pakkumuses lubab AS Eesti Keskkonnateenused uueks teenusehinnaks 7,12 eurot kuupmeetri eest, koos käibemaksuga 8,54 eurot kuupmeetrist. Õige hind kuni 0,36kuupmeetrise konteineri puhul on 3,08 eurot koos käibemaksuga.
Tänu tähelepanelikele vallaelanikele saab viga parandatud. Keskkonnateenuste kommentaar on, et hinnakirjas kajastatud hind on kooskõlas riigihankedokumentidega.

Eelmine artikkelHara kü­la kin­kis Lok­sa ki­ri­ku­le si­ni­must­val­ge sei­na­li­pu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las jät­kab jäät­me­veo­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed