Kuu­sa­lu val­la toe­tus an­de­ka­te­le sport­las­te­le

640

Kuu­sa­lu vald toe­tab ko­ha­lik­ke an­de­kaid noo­ri sport­la­si kok­ku 5000 eu­ro­ga. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tus­sum­mad ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul. Suu­ri­ma toe­tu­se, 800 eu­rot, saab ka­ra­te­ka Ta­nel Paa­bo. Tub­li­dest ka­ra­te­ka­dest saa­vad toe­tust veel Ka­rel Taal 425 eu­rot, Kaur Taal 425 eu­rot, Ka­rin Mas­te­rov 300 eu­rot, Bo­ris Mas­te­rov 300 eu­rot, Joo­sep Pal­gi 300 eu­rot. Rat­tas­port­la­sed Ai­di Ger­de Tuisk ja Ar­tur Kupp saa­vad mõ­le­mad 500 eu­rot. Ker­ge­jõus­tik­las­test an­tak­se Mat­tias Ida­vai­nu­le ja Ma­ri­te En­nus­te­le mõ­le­ma­le 250 eu­rot, Se­ve­ri Jõõ­ra­se­le ja Sö­ren Jõõ­ra­se­le mõ­le­ma­le 200 eu­rot, Ar­go Sel­jan­di­le ja Si­mon Sa­ra­pi­le 150 eu­rot. Uju­ja Jo­han­na Sü­da saab 250 eu­rot. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et noorsportlastele määrati toetused nende avalduste alusel ja sportlike saavutuste põhjal.