Aeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se hal­da­ja va­li­tud

253
Aegviidu depoohoone.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le Aeg­vii­du en­di­ses­se de­poo­hoo­nes­se ra­ja­ta­va ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se hoo­ne ren­di­le and­mi­seks esi­ta­ti üks pak­ku­mi­ne. Ühis­pak­ku­mi­se te­gid OÜ Kõr­ve­maa Puh­ke­kes­kus ja Sport­land Ees­ti AS, kes pak­ku­sid ren­di­ta­suks 600 eu­rot kuus. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas pak­ku­mi­se edu­kaks ning ot­sus­tas Kõr­ve­maa Puh­ke­kes­ku­se­le ja Sport­land Ees­ti­le te­ha et­te­pa­ne­ku sõl­mi­da ap­ril­lis val­mi­va Aeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ren­di­le­ping 7 aas­taks.