Kuu­sa­lu val­la tee­de­le pa­neb must­kat­te Lem­min­käi­nen Ees­ti AS

1670

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das liht­me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ke, et lei­da fir­ma, kes pa­neb kol­me­le val­la­tee­le must­kat­te – Lee­si-Ju­min­da, Ko­da­soo-Sood­la ja Muuk­si-Uu­ri tee­le. Pak­ku­mu­se esi­ta­sid viis fir­mat. Oda­va­ma pak­ku­mi­se te­gi Lem­min­käi­nen Ees­ti AS – kol­me tee alu­se et­te­val­mis­tu­se ning eel­puis­te­ga ka­he­kord­se pin­da­mi­se eest kü­sib koos käi­be­mak­su­ga 137 511 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves oli sel­leks li­gi 200 000 eu­rot, kok­ku­hoi­tud ra­ha­ga saab re­mon­ti­da tei­si teid, kom­men­tee­ris ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks. Han­ke­tin­gi­mus­te jär­gi peaks must­ka­te ole­ma pai­gal­da­tud juu­li lõ­puks, kuid loo­de­ta­vas­ti te­hak­se va­rem, li­sas ta. Le­ping on fir­ma­ga veel sõl­mi­ma­ta, siis täp­sus­ta­tak­se täh­ta­jad.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las ja Lok­sa lin­nas öeldi sundliitmisele „ei”
Järgmine artikkelAru­kü­la SK ei pää­se­nud Ees­ti MV pool­fi­naa­li