Kuu­sa­lu val­la noo­red võit­sid TV 10 Olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa eta­pil au­hin­na­li­si koh­ti

914

23. mail toi­mus Ko­se staa­dio­nil TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 3. eta­pi võist­lus.

Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te 600 meet­ri jook­su või­tis Kol­ga koo­li 12aas­ta­ne õpi­la­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv aja­ga 1.48,6 mi­nu­tit. Liis­bel Al­met Kuu­sa­lu koo­list sai 6. ko­ha (1.58,9) ning Mia Ma­ria Lips­mäe 9. ko­ha (2.00,3).

Va­ne­ma­te pois­te 1000 meet­ri jook­su võit läks sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­da – 13aas­ta­se­le Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­se­le Uku Aas­ran­na­le, kel­le või­duaeg oli 3.06,9 mi­nu­tit. Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Ja­rek Hein­maa sai aja­ga 3.23,6 mi­nu­tit 7. ko­ha. Noo­re­ma­te pois­te sa­mal dis­tant­sil või­dut­ses Kuu­sa­lu koo­li 12aas­ta­ne õpi­la­ne Jes­se Lau­ter aja­ga 3.23,8. Te­ma koo­li­kaas­la­ne Kaa­rel Prii­linn saa­vu­tas 3. ko­ha (3.30,2) ning Ad­rian Aio 5. ko­ha (3.31,9). Esi­küm­nes­se jook­sis end ka Bru­no Ser­gio Treu­feld, kel­le aeg 3,37,3 an­dis 10. ko­ha. Ka te­ma õpib Kuu­sa­lu kesk­koo­lis.

Noo­re­ma­te pois­te pal­li­vis­ke või­tis 51 meet­ri­ga Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Rag­nar Lep­maa, Rus­lan Gu­lya­kov Vi­ha­soo las­teaiast-alg­koo­list sai 46 meet­ri­ga 5. ko­ha ning Kris­to La­tik Kol­ga koo­list 10. ko­ha (43 meet­rit).

Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te ket­ta­hei­tes tu­li Alek­sand­ra Kor­tše­no­va Lok­sa güm­naa­siu­mist tei­seks (25.64 meet­rit), tei­ne oli ta ka pal­li­vis­kes (42 meet­rit).

Noo­re­ma­te pois­te ket­ta­hei­tes tu­li 2. ko­ha­le Mar­kus Te­ner Kuu­sa­lu kesk­koo­list (23.56 meet­rit), Rag­nar Lep­maa sai 4. ko­ha (21.94), Rus­lan Gu­lya­kov 8. ko­ha (19.32) ja Ker­mo Vee­tõus­me Kuu­sa­lu koo­list 9. ko­ha (19.05).

Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te pal­li­vis­kes tu­li Ma­ria-Vic­to­ria Park­tal Kuu­sa­lu kesk­koo­list viien­daks (39 meet­rit) ning kau­gus­hüp­pe lõ­pe­tas te­ma koo­liõ­de Ane­te Olk­ko­nen 7. ko­ha­ga (4.03 meet­rit). Va­ne­ma­te pois­te pal­li­vis­kes sai An­ti And­rus Rim­meld Kol­ga koo­list 10. ko­ha (53 meet­rit).

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelEst­lan­der kor­ral­dab Raud­sil­lal loo­dus­koo­li­tu­se BUSHC­RAFT FES­TI­VAL