Kuu­sa­lu val­la meister korv­pal­lis on taas BC Kiiu

1658

Lau­päe­val, 18. veeb­rua­ril lõp­pe­sid Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed korv­pal­lis. Jaa­nua­ris ala­nud võist­lu­sest võt­tis osa 6 võist­kon­da, kes ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi, kum­ma­gi kaks pa­re­mat said jät­ka­ta pool­fi­naa­li­des.
11. veeb­rua­ril toi­mu­nud pool­fi­naal­män­gu­des alis­tas Tal­linn­sa­lu 78:66 Val­la Ida­blo­ki ning BC Kiiu suu­relt 80:40 Kol­ga.
Möö­du­nud lau­päe­val toi­mu­nud 3.-4. ko­ha män­gus oli Val­la Idab­lokk pa­rem Kol­gast, fi­naa­lis alis­tas BC Kiiu tu­le­mu­se­ga 72:63 Tal­linn­sa­lu ning tu­li 4. kor­da ja kol­man­dat aas­tat jär­jest Kuu­sa­lu  val­la meist­riks. Võist­kon­nas män­gi­sid: Krist­jan Kamd­ron, Krist­jan Too­min­gas, Tar­mo Ant­son, Ran­do Kap­ra­lov, Rai­ner Blond, Tai­vo Au­tor, Oli­ver Va­res, Ev­ge­ni Smir­nov, Hel­vis Trää­der, And­res Kaar­mann ja Tar­mo Kiigs­ke.
„Fi­naal oli när­vi­li­ne ja võit­lus­lik. Alag­ru­pis oli võit­nud Tal­lin­sa­lu, kuid fi­naal tu­li meil pal­ju pa­re­mi­ni väl­ja. Kait­ses töö­ta­si­me kõ­vas­ti ja rün­na­kul ta­ba­si­me vä­ga häs­ti.   Ju   me   taht­si­me   se­da   või­tu roh­kem,“ kom­men­tee­ris meis­ter­mees­kon­nas män­gi­nud And­res Kaar­mann.
Ta li­sas, et Kiiu mees­kond võist­lu­seks spet­siaal­selt ei tree­ni­nud, kuid tuu­mik on ju­ba aas­taid koos män­gi­nud.
Val­la meist­ri­võist­lus­te pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Ran­do Kap­ra­lov (BC Kiiu).
Re­sul­ta­tiiv­seim män­gi­ja oli Tar­mo Ant­son (BC Kiiu).
Pa­rim kol­me­punk­ti­vi­se­te vis­ka­ja Karl Erich Or­gu­saar (Tal­linn­sa­lu).
Pa­rim va­ba­vis­ka­ja Ka­rel Osi­la (Kol­ga).

Eelmine artikkelAren­dus­ko­ja esi­mes­se voo­ru 33 taot­lust
Järgmine artikkelER­Ri ja MAR­GUS SOO­MI fil­mi­koos­töö