Kuu­sa­lu val­la meis­ter korv­pal­lis on BC Kol­ga 

644
Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ne korv­pal­li­meis­ter – BC Kol­ga.

AGO KAT­VEL

13. ap­ril­lil sel­gu­sid Kuu­sa­lu spor­di­hoo­nes val­la 2019. aas­ta pa­ri­mad mees­kon­nad korv­pal­lis. 10. kor­da toi­mu­nud tur­nii­ril osa­le­sid tä­na­vu 6 võist­kon­da. Fi­naa­li jõud­sid BC Kiiu ja BC Kol­ga. Pool­fi­naa­lis oli Kiiu alis­ta­nud val­la va­lit­se­va meist­ri Tal­lin­sa­lu tu­le­mu­se­ga 90:84 ning BC Kol­ga tu­le­mu­se­ga 101:60 Mees­te Var­ju­pai­ga. Fi­naal kul­ges vä­ga ta­sa­vä­gi­selt ning es­ma­kord­selt või­tis fi­naa­li Kol­ga mees­kond, Kiiu alis­ta­ti 72:71.

3.-4. ko­ha män­gus alis­tas Tal­lin­sa­lu 88:66 Mees­te Var­ju­pai­ga ning 5.-6. ko­ha män­gus Idab­lok 102:52 BC Mõm­mi.

Fi­naa­li pa­ri­maks män­gi­jaks tun­nis­ta­ti Krist­jan Prüüs Kol­ga mees­kon­nast, re­sul­ta­tiiv­se­ma män­gi­ja ning pa­ri­ma kol­me­punk­ti­vi­se­te soo­ri­ta­ja au­hind läks Alex Tam­me­mäe­le Tal­lin­sa­lu mees­kon­nast. Pa­ri­ma va­ba­vis­ka­ja oli Ran­do Kap­ra­lov.

2019. aas­ta Kuu­sa­lu val­la meist­rid on Kul­lar Veer­sa­lu, Ago Kat­vel, Mat­tis Sest­verk, Georg Kuus­pa­lu, Tair Ten­no, Er­ki He­lis­te, Ana­to­li Ski­pi­tis, Isak Lam­bot, Ker­mo Si­ni­mä­gi, Kaa­rel Loo, Jür­gen Ja­la­kas, Krist­jan Prüüs, Ola­ri Uik ja Kas­par Osi­la.