Kuu­sa­lu val­la me­re­peo kor­ral­da­jaks ei kan­di­dee­ri­tud

951

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­lus 4. det­semb­ri­ni esi­ta­da taot­lu­si 2018. aas­tal val­lalt tel­li­ta­va­te üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets üt­les, et MTÜd taot­le­sid ra­has­tust nei­le üri­tus­te­le, mi­da on kor­ral­da­nud ka se­ni – Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts soo­vib kor­ral­da­da Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mist, Kuu­sa­lu val­la lau­lu­lap­se kon­kurs­si ja lau­rit­sa­päe­va­pi­dus­tu­si, Kol­ga­kü­la Selts on val­mis kor­ral­da­ma Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va tä­his­ta­mist ja val­la tä­nu­pi­du 2019. aas­ta jaa­nua­ris. Taot­lu­si ei esi­ta­tud bee­bi­peo, ki­hel­kon­na­män­gu ja val­la me­re­peo kor­ral­da­mi­seks. Val­la ee­lar­ve projektis on nen­de­le üri­tus­te­le kok­ku ka­van­da­tud 16 000 eu­rot. Kui pal­ju iga üri­tus täp­selt toe­tust saab, on val­la­va­lit­sus ot­sus­ta­nud pä­rast val­laee­lar­ve kin­ni­ta­mist.

Eelmine artikkelRAI­VO AEG kü­las­tas Aru­kü­la
Järgmine artikkelHeategevuse aeg