Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­stest

821

Vas­ta­valt se­ni keh­ti­nud kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di­le lõp­pe­sid 1. juu­ni 2018 sei­su­ga Kuu­sa­lu val­la 29 kü­la­va­ne­ma vo­li­tu­sed. Pea­le nen­de on val­las veel 5 kü­la­va­ne­mat, kel­le va­li­mi­se koh­ta po­le se­ni lei­tud tõen­deid. Et ta­ga­da kü­la­ra­ha­de ka­su­ta­mi­se­le õi­gus­lik alus, te­gi val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku muu­ta sta­tuu­ti ja pi­ken­da­da kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­si käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas muu­ta vo­li­tus­te keh­ti­mi­se täh­tae­ga – lu­ge­da kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed lõp­pe­nuks 31. det­semb­rist 2018. Mää­rus jõus­tub ta­ga­siu­la­tu­valt 1. juu­nist 2018. Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man üt­les, kü­la­va­ne­maid on tea­vi­ta­tud, et ha­ka­taks kor­ral­da­ma koo­so­le­kuid ning kü­la­va­ne­maid üm­ber- või ta­ga­si va­li­ma. Kü­la­va­ne­ma sta­tuu­ti on ka­vas muu­ta koos­töös kü­la­va­ne­ma­te ko­gu­ga, edas­pi­di aru­ta­da val­la­va­lit­su­ses ning ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­nis.

Eelmine artikkelKOPi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed MTÜ-de­le
Järgmine artikkelMART REI­MANN Ka­na­da ae­ru­ta­mis­ma­ra­to­nil kol­mas