Kuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had jao­ta­tud

512
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas kü­la­ra­ha­de tä­na­vu­se jao­tu­se. Kü­la­va­ne­ma­te­ga kü­la­de­le, mi­da on val­las 49, ja­ga­tak­se kok­ku 6976 eu­rot. Sum­mad sõl­tu­vad kü­la­ela­ni­ke ar­vust – 71 eu­rot iga­le kü­la­le, pluss eu­ro iga rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud kü­la­ela­ni­ku koh­ta. Kõi­ge suu­re­ma sum­ma saab 384 ela­ni­ku­ga Valk­la – 455 eu­rot ja pi­se­ma toetuse 4 ela­ni­ku­ga Murk­si – 75 eu­rot. Va­rem kü­la­ra­ha saa­nud kü­la­dest jäid see­kord ra­ha­ta Kem­ba, Ku­pu, Nõm­me­ves­ki, Saun­ja ja Vii­nis­tu, ku­na seal po­le prae­gu kü­la­va­ne­mat. Kuu­sa­lu val­las on kü­la­de­le ja­ga­tud val­laee­lar­vest ra­ha aas­taid, pal­jud kü­lad ko­gu­vad se­da suu­re­ma­teks väl­ja­mi­ne­ku­teks. Prae­gu­seks on ar­ves­tus­li­kult kü­la­ra­ha kü­la­del kok­ku 60 395 eu­rot, suu­re­mad sum­mad on Valk­la ja Ha­ra kü­lal – üle 3400 eu­ro. Kü­la­ra­ha ka­su­ta­mi­se peab heaks kiit­ma kü­la­koo­so­lek.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li ja Wee­Re­ci va­he­le kor­rus­ma­ja­de­ga elu­ra­joon
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­ju­se tee­nus­te hin­nad sõl­tu­vad lae­nu­sum­ma­dest