VELLO SATS „Eestimaa õpib ja tänab” laureaat

955

Se1 õppeaastal loodud tunnustussüsteem „Eestimaa õpib ja tänab” tõstab esile üldhariduse valdkonnaga seotud haridusala inimeste väärt ettevõtmisi – tunnustatakse neid, kes on toetanud õppijate arengut ning soodsa õpikeskkonna loomist. Kuusalu keskkool esitas direktori Vello Satsi kandidatuuri väärika panuse eest Kuusalu kooli arengusse. Vello Sats valiti „Õppeasutuse eestvedaja ja arendaja” kategoorias Harjumaa laureaadiks. Kategooriaid oli 5, kandidaate üle riigi umbes 300. Maakondade parimad esitati üleriigilisele komisjonile, kes 70 kandidaadi seast võitjad valis. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, programmi toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.