Kuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka teeb Joel Mee­dia OÜ

380

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se kroo­ni­ka­fil­mi toot­mi­ne tel­li­tak­se taas Joel Mee­dia OÜ-lt, sa­ma et­te­võ­te te­gi ka val­la 2017. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi. See­kord esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le 2 pak­ku­must, sood­sa­mat hin­da kü­sis Joel Mee­dia – 4800 eu­rot. Sel­le sum­ma eest tu­leb ka­jas­ta­da val­la aja­loo­kon­ve­rent­si ja fo­to­näi­tust, Kol­ga koo­lis ol­nud Le­go­päe­va, lau­lu­peo­tu­le tee­kon­da Kuu­sa­lu val­las, Bushc­raf­ti fes­ti­va­li Raud­sil­lal, Si­gu­la kü­la 800. aas­ta­päe­va pi­du, Põh­ja­ran­ni­ku ja Ha­ra re­gat­ti, Kol­ga staa­dio­ni ava­mist ja koo­li sün­ni­päe­va tä­his­ta­mist.

Eelmine artikkelKeh­ras tõu­seb soo­ja­hind
Järgmine artikkelHariduse tulevik Kuusalu vallas