Hariduse tulevik Kuusalu vallas

323

Eelmisel reedel räägiti Kuusalu koolis kuue tunni vältel õpetamisest valla koolides ja lasteaedades. Hariduskonverentsi esimeses osas jagasid pedagoogid enda kogemusi ja tutvustasid erinevaid algatusi. Teises pooles kõnelesid haridusvaldkonna spetsialistid koostöövõimalustest Tallinna Ülikooliga, õpikäsitluse ja õppekavade muutmisest, õpetajate kvalifikatsiooninõuetest, kaasamisest, tugiteenuste arendamisest.

Kuusalu valla hariduse uus arengukava tahetakse valmis saada tänavu sügiseks. Arengukava töörühma juht, endine Kolga kooli direktor ja Kuusalu kooli vilistlane Mart Laanpere kutsus kaasa mõtlema, ettepanekuid edastama.

Kuusalu vallas on edumeelsed õppeasutused. Tutvustame lehes edaspidi neis praktiseeritavaid algatusi ja projekte, millest oli konverentsil juttu. Hariduses on palju uut ja huvitavat, oluline on leida lahendused, et vallas oleks ka edaspidi piisavalt lapsi, keda õpetada.