Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on ERE UI­BO

1481

5_27 Ere UiboSõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik Ere Ui­bo (pil­dil) töö­tab ala­tes tei­si­päe­vast, 3. juu­list Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na. Ta või­tis eel­mi­se val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si, kan­di­daa­te oli 9. Ame­tis­se mää­ras te­da eel­mi­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, töö­le tu­le­ku ajaks vor­mis­tas 3. juu­li, kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on ava­li­kus tee­nis­tu­ses. Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­ni­ku­na jät­kab Ere Ui­bo tööd veel 20. juu­li­ni. Oma uue ame­ti­ko­ha koh­ta üt­les Ere Ui­bo: „Kan­di­dee­ri­sin sel­le­le ko­ha­le, ku­na soo­vin pa­nus­ta­da Kuu­sa­lu val­la aren­gus­se oma aja­kir­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ha­ri­du­se­ga. Pea­mi­sed töö­üle­san­ded on val­la ko­du­le­he, Fa­ce­boo­ki ja mei­li­lis­ti­de hal­da­mi­ne, ko­gu­kon­da­de ja hu­vig­rup­pi­de in­fo lii­ku­mi­se koor­di­nee­ri­mi­ne, val­la­va­lit­su­se si­se­kom­mu­ni­kat­sioo­ni kor­ral­da­mi­ne, val­la mai­net ku­jun­da­va­te te­ge­vus­te pla­nee­ri­mi­ne ehk kõik, mis te­ki­taks val­las pa­re­ma in­fo­va­he­tu­se ja ava­tud val­la­juh­ti­mi­se.”

Eelmine artikkelJES­SE LAU­TER tu­li Ees­ti meist­riks
Järgmine artikkelREIN KA­NE ja REE­SI KUS­LAP võit­sid triat­lo­ni Ees­ti MV me­da­li