Kuu­sa­lu val­la esin­dus käis Gruu­sias

484

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom ja vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man kü­las­ta­sid 9.-15. ok­toob­ri­ni Gruu­sias Gur­jaa­ni oma­va­lit­sust. Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu all­kir­jas­tas mul­lu Gur­jaa­ni kol­lee­gi­ga koos­töö­me­mo­ran­du­mi. Kuu­sa­lu val­la esin­dus oli nüüd kut­su­tud Gur­jaa­ni vei­ni­fes­ti­va­li­le, mi­da kor­ral­da­ti kol­man­dat kor­da. Fes­ti­va­li kü­las­tas Gruu­sia pre­si­dent Sa­lo­me Zu­ra­biš­vi­li. Gur­jaa­nil on kok­ku 10 sõp­ru­so­ma­va­lit­sust, ka Lee­dust, Val­ge­ve­nest, Saksamaalt, Slo­vak­kiast, His­paa­niast. Kü­la­lis­te­le Kuusalust tut­vus­ta­ti Gur­jaa­ni piir­kon­nas te­gut­se­vat ra­ken­dus­kõrg­koo­li, näi­da­ti spor­di­kes­kust, vei­ni­te­hast, muu­seu­mi ja Gruu­sia pea­lin­na Tbi­li­sit. Gur­jaa­ni juh­ti­de­ga lepiti kokku, et koos­töö jät­kub laulu- ja tantsukollektiivide ning sportlaste vahetuskülastustega. Seni on Gruusiat külastanud Kolga-Kuusalu kammerkoor ja Kuusalu kooli lastekoor ning vastukäigu teinud Gruusia kollektiivid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab ko­da­ni­ku­päe­va tä­nu­kir­ja kan­di­daa­te
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ela­ni­ke­kam­paa­nia al­gas kü­sit­lu­se­ga