Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list on KAIR TAM­MEL

977
KAIR TAMMEL.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­dus­kon­kurss oli see­kord edu­kas – aren­dus­spet­sia­lis­tiks va­li­ti Kair Tam­mel (pil­dil). Uus aren­duss­pet­sia­list asus Kuu­sa­lu val­la­ma­jas töö­le es­mas­päe­val, 18. no­vemb­ril. Te­ma töö­laud on val­la­ma­ja tei­sel kor­ru­sel, IT-aren­dus­ju­hi Peep Abe­li­ga sa­mas toas. Kair Tam­mel elab Tal­lin­nas, kuid omab kin­nis­tut Kuu­sa­lu val­las Mäe­pea kü­las. Tal on Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li ma­jan­du­sin­se­ne­ri ma­gist­rik­raad. On töö­ta­nud Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Siht­a­su­tu­ses (EAS) di­vis­jo­ni ju­hi­na – te­ge­les re­gio­naa­la­ren­gu toe­tus­te ning va­baü­hen­dus­te koo­li­ta­mi­se ja nõus­ta­mi­se­ga. Va­rem on ol­nud pro­jek­ti­juht hal­du­se ja in­ves­tee­rin­gu­te­ga te­ge­le­va­tes fir­ma­des. In­no­ves töö­ta­des te­ge­les ta taot­le­ja­te nõus­ta­mi­se, pro­jek­ti­de lä­bi­vaat­lu­se ja aruand­lu­se­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga on ta kok­ku puu­tu­nud tööa­la­selt seo­ses EA­Si in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te­ga. Val­la aren­duss­pet­sia­list hak­kab es­malt te­ge­le­ma in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti­de­ga – Kuu­sa­lu koo­li juur­de­ehi­tu­se ja re­no­vee­ri­mi­se, Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­mi­se ning TET-ma­ja ehi­ta­mi­se­ga Kuu­sal­lu.

Eelmine artikkelAni­ja val­la las­teaed­ni­ke koo­li­ta­mi­seks 7700 eu­rot
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­di­ga jät­kab Kop­li­met­sa OÜ