Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti kon­kurss

354
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­duv­kon­kur­si­le aren­dus­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks on esi­ta­tud 6 soo­vi­aval­dust. Käe­so­le­val nä­da­lal toi­mu­vad kan­di­daa­ti­de­ga vest­lu­sed. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, val­la­sek­re­tär Mee­li Vaa­rik, pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Kadi Raud­la ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks. Tä­na­vu­sed kaks va­ra­se­mat kon­kurs­si on tun­nis­ta­tud nur­ju­nuks, ku­na ame­tis­se so­bi­nud kandidaatide palgasoov on olnud kõrgem, kui Kuusalu vallavalitsuse struktuuris sellele kohale ette nähtud.

Eelmine artikkelAni­ja val­la me­hed pan­nak­se lii­ku­ma
Järgmine artikkelKü­la­selts re­mon­dib Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ja ra­jab sin­na raa­ma­tu­ko­gu­toa