Kuu­sa­lu val­la 4 õpi­las­lii­ni tee­nin­dab OÜ Re­va­lia­link

1055

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das liht­me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ke, et lei­da õpi­las­lii­ni­de­le 3, 15, 16 ja 17 tee­nin­da­jat, ku­na FIE Ain Oja­la lõ­pe­tas det­semb­ris ühe­pool­selt nen­de lii­ni­de tee­nin­da­mi­se. Ku­ni koo­li­va­hea­ja­ni ve­das val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel õpi­la­si neil lii­ni­del ko­ha­lik fir­ma OÜ Re­va­lia­link. Et­te­võt­te juht on Val­vo Vunk. Ve­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke või­tis OÜ Re­va­lia­link, fir­ma soo­vib iga lä­bi­tud ki­lo­meet­ri val­lalt ta­su 1,99 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Liin 3 on õpi­las­te hom­mi­ku­ne trans­port Ju­min­da pool­saa­relt Kuu­sa­lu koo­li, liin 15 on hom­mi­ku­ne sõit Kiiust lä­bi Kuu­sa­lu ja Ka­ha­la Kol­ga koo­li, lii­nil 16 viiak­se õpi­la­sed õh­tul Vi­ha­soo koo­list ku­ni Valk­la­ni ning lii­nil 17 õpi­la­sed Kol­ga koo­list Kuu­sal­lu. Aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mu­saar sel­gi­tas, et han­kes osa­les üks pak­ku­ja, kui­gi hu­vi tund­sid veel paar fir­mat: „Esial­gu mak­si­me fir­ma­le Re­va­lia­link sõi­du­ki­lo­meet­ri eest 2,40 eu­rot, ku­na tee­nust oli kii­relt va­ja. Han­ke­ga läks ki­lo­meet­ri hind oda­va­maks, kui­gi on na­tu­ke kal­lim, kui oli FIE-l Ain Oja­la.“

Eelmine artikkelARDO NIINRE lahkub Raasiku vallavalitsusest
Järgmine artikkelKiiu mõi­sas käi­vad tööd jaa­nua­ri lõ­pu­ni