Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus ka edas­pi­di 19 rah­vae­sin­da­jat

1227

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ok­toob­ris toi­mu­va­teks ko­ha­li­keks va­li­mis­teks va­li­mis­ko­mis­jo­ni: esi­mees on val­la­sek­re­tär Mai­re Link, liik­med Lee­lo Kon­ton, Val­do Voog­järv, Mer­le Kop­pel, Mart Al­mers, Ly Ko­ro­te­jev-Piir, asen­dus­liik­med He­li Perg ja Sün­ne Pa­ju­mets. Ko­gu Kuu­sa­lu val­last moo­dus­ta­tak­se üks va­li­mis­ring­kond. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu jääb 19liik­me­li­seks.