SPORDIUUDISED

1229

8. juu­nil Rak­ve­res toi­mu­nud Ees­ti noor­te ka­ri­ka­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus saa­vu­tas Ma­ri­te En­nus­te Kuu­sa­lu SKst nei­du­de U20 kõr­gus­hüp­pes 1.67 meet­ri­ga 3. ko­ha.

17. juu­nil Pär­nus toi­mu­nud Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel saa­vu­tas Sö­ren Jõõ­ras Kuu­sa­lu SKst kau­gus­hüp­pes 7.06 meet­ri­ga 2. ko­ha. Se­ve­ri Jõõ­ras hüp­pas 6.89 m, mis an­dis 4. ko­ha. Nais­te kõr­gus­hüp­pes või­tis Ma­ri­te En­nus­te 2. ko­ha tu­le­mu­se­ga 1.70 meet­rit. 100 meet­ri jook­sus said Se­ve­ri ja Sö­ren Jõõ­ras vas­ta­valt 12. ja 17. ko­ha (11,12 ja 11,26).