Kuu­sa­lu spor­di­väl­ja­ku ehi­tab Vers­ton Ehi­tus

573
Kuusalu spordikeskus.

Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke­le Kuu­sa­lu spor­di­väl­ja­ku ehi­ta­mi­seks lae­kus viis pak­ku­mist. Edu­kaks tun­nis­ta­ti OÜ Vers­ton Ehi­tus, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli 46 584 eu­rot. Ka­vas on muu­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li amor­ti­see­ru­nud korv­pal­lip­lats mul­ti­funkt­sio­naal­seks spor­di­väl­ja­kuks, kus saab har­ras­ta­da ten­nist, korv­pal­li, kä­si­pal­li, võrk­pal­li, sulg­pal­li ja jalg­pal­li, tal­vel ka ui­su­ta­da. Plat­si­le pan­nak­se uus as­falt, pai­gal­da­tak­se korv­pal­li­konst­rukt­sioo­nid, hül­sid koos uni­ver­saal­se­te võr­gu­pos­ti­de­ga ten­ni­se ja võrk­pal­li ning tei­sal­da­ta­vad vä­ra­vad jalg­pal­li- ja kä­si­pal­li män­gi­mi­seks, sa­mu­ti os­te­tak­se ten­ni­se ja võrk­pal­li jaoks va­ja­lik in­ven­tar. PRIA toe­tab Kuu­sa­lu val­la pro­jek­ti Lea­der-meet­mest 27 830 eu­ro­ga, omao­sa­lus on 18 754 eu­rot.

Eelmine artikkelAeg­vii­du koh­vi­ku­te­kuu tei­sel päe­val oli ava­tud 9 koh­vi­kut
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las uus reo­vee käit­le­mi­se ees­ki­ri