Anija valla lasteaedade osalustasu tõusust

785

Anija vallavalitsus hakkab arutama lasteaedade hoolekogudega osalustasu tõstmise võimalusi. Abivallavanem Marge Raja ütles, et lastevanemate osalustasu on madalam võrreldes naaber­omavalitsustega, samas kui Anija valla tulubaas on nendest kõige väiksem. Praegu on Anija vallas lapsevanemate osalustasu kuus 18 eurot ühe kuni kahe lapse, 16 eurot kolme, 14 eurot nelja ja enama lapse puhul. Eelnõu näeb ette osalustasude tõstmist 21 euroni ühe kuni kahe lapse, 19 euroni kolme lapse ning 17 euroni nelja ja enama lapse puhul. Ta märkis, et ka pärast osalustasu tõstmist jääb see endiselt väiksemaks kui naaberomavalitsustes. Arutelud lasteaedade hoolekogudega on kavas septembris-oktoobris.