Kuu­sa­lu sot­siaal­ko­mis­jo­ni ju­hi­na jät­kab IN­GELD­RIN AUG

1010

Ku­na Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­nik Kau­po Par­ve as­tus vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni asee­si­me­he ko­halt ta­ga­si, siis tu­li vas­ta­valt sea­du­se­le kor­ral­da­da ko­mis­jo­ni esi­me­he ja ase­esi­me­he uued va­li­mi­sed. Vo­li­ko­gu va­lis möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil 12 poolt­hää­le­ga sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks In­geld­rin Au­gi va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja 5 poolt­hää­le­ga asee­si­me­heks Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast.