Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas VEL­JO TOR­MI­SE kaas­tun­de­raa­mat

1470

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts avab kol­ma­päe­val, 25. jaa­nua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­seks mä­les­tus­te- ja kaas­tun­de­raa­ma­tu. See jääb ava­tuks ku­ni 5. veeb­rua­ri­ni. Tor­mi­se-selt­si juht Ul­vi Rand üt­les, et elekt­roo­ni­li­selt saab mä­les­tu­si saa­ta mei­liaad­res­si­le kuu­sa­lu.rah­va­ma­ja@tor­mis.ee ning raa­mat an­tak­se pä­rast sul­ge­mist üle Vel­jo Tor­mi­se pe­re­kon­na­le. Vel­jo Tor­mis su­ri 21. jaa­nua­ri õh­tul.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald teeb sün­ni­päe­vaks loo­me­võist­lu­se
Järgmine artikkelGET­TER MÄ­GI Keh­rast või­tis et­lus­kon­kur­si