Kuu­sa­lu post tu­leb Lok­sa jao­tus­punk­tist

1791

Ala­tes 1. maist hak­ka­vad Kuu­sa­lu piir­kon­na kirjakandjad pos­ti kät­te saa­ma Lok­sa jao­tus­punk­tist, mit­te enam Kuu­sa­lu jaotuspunktist. Lok­sa jao­tus­punk­ti vas­tu­tav pos­ti­tööt­le­ja Kaie Es­na üt­les, et Kuu­sa­lu piir­kon­na kolm pos­tiau­tot sõi­da­vad edas­pi­di hom­mi­ku­ti Lok­sa­le, sealt võ­ta­vad kir­jad, tel­li­tud aja­kir­jan­du­se ja pos­ti­pa­kid. Mars­ruu­did jää­vad enamvähem sa­maks, olu­li­selt hil­jem ei to­hiks aja­le­hed Kuu­sa­lu piir­kon­na post­kas­ti­des­se jõu­da. „Aeg näi­tab, kui­das ku­ju­neb, va­ja­du­sel saab mars­ruu­ti­des mi­da­gi rin­gi te­ha. Um­bes pool tun­di või­vad kirjakandjad jõu­da hil­jem Kuu­sal­lu. Pos­tiau­to tu­leb hom­mi­ku­ti Tal­lin­nast se­ni­sel ajal, kuid Kuu­sal­lu ei põi­ka, seal ae­ga ei vii­da ja on Lok­sal va­rem ko­hal.“ Kuu­salu postkontor jätkab tööd.

Eelmine artikkelRiik re­mon­dib su­vel Raa­si­ku val­las teid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­da 121 732 eu­rot Lea­der-ra­ha