Kuu­sa­lu pas­to­raa­di fas­saa­di vär­vi­mi­ne

765

Lau­rent­siu­se Seltsi tel­li­mu­sel hak­kas fir­ma Re­val Res­tau­raa­tor eel­mi­sel nä­da­lal uuen­da­ma Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di­hoo­ne esi­fas­saa­di – võe­ti ma­ha lah­ti­ne lu­bik­roh­v, kan­ti kolm kih­ti uut kroh­vi, lõ­puks vär­vi­tak­se üle. Töö tel­li­ti tä­nu EK­RE an­tud nii­ni­me­ta­tud ka­tu­se­ra­ha­le – 4000 eu­rot pas­to­raa­di fas­saa­di jaoks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus li­sas 1000 eu­rot. Lau­rent­siu­se Selt­si esi­mees Su­lev Vald­maa üt­leb, et 5000 eu­ro eest saab kor­da te­ha vaid pea­tä­na­va pool­se kül­je: „Ot­se­kui Pot­jom­ki­ni kü­la te­ge­mi­ne, aga roh­kem esial­gu ra­ha po­le. Tee­me koos­tööd muin­sus­kait­sea­me­ti­ga, kel­le mää­ra­tud jä­re­le­val­va­ja on me oma val­last Alek­san­der Sko­li­mows­ki. Te­ma te­gi ka vär­vip­ro­jek­ti, va­lik oli oo­ker ehk kol­la­kas. Ku­na kui­va­mi­ne võ­tab ae­ga, lau­rit­sa­päe­vaks veel vär­vi­ma ei jõua ha­ka­ta.“ Alek­san­der Sko­li­mows­ki: „Võt­si­me alu­seks tun­tud res­tau­raa­to­ri Ted­dy Böck­le­ri nõu­ko­gu­de aja lõ­pus koos­ta­tud vär­vi­la­hen­du­se, tei­sen­da­si­me tä­na­päe­vas­tes­se vär­vi­koo­di­des­se. Vär­vi tu­leb kan­da mi­tu kih­ti, iga kor­ra jä­rel peab 15 päe­va kui­va­ma.“ Su­lev Vald­maa: „Kuu­sa­lu uue val­la­va­ne­ma hin­nan­gul on pas­to­raat ka­su­ta­ma­ta aa­re, tu­leks te­ha nõu­pi­da­mi­ne, et lei­da ma­ja­le ra­ken­dus.“ Kuu­sa­lu va­na pas­to­raat põ­les ap­ril­lis 2014. Katus on taastatud, tehtud sisetöid.

Eelmine artikkelAegviidu tervisespordikeskuse projekteerija valitud
Järgmine artikkelAru­kü­la ÜVK ehi­tus al­gab ok­toob­ris