Kuu­sa­lu paa­ris­män­gu ten­ni­ses võit­sid KRIST­JAN PRÜÜS-EI­KI KA­DA­JA­NE

1060

UR­MAS KOT­KAS

Lau­päe­val, 23. juu­lil toi­mu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel paa­ris­män­gu meist­ri­võist­lu­sed ten­ni­ses. Osa­le­sid 10 ten­ni­sis­ti, män­gi­ti tur­nii­ri­süs­tee­mis. Paa­rid moo­dus­ta­ti loo­si­mi­se­ga – viis tu­ge­va­mat män­gi­jat võt­sid loo­si­ga paa­ri­li­se.
Võist­lus­män­gud olid ta­sa­vä­gi­sed ning pai­gu­ti olid tu­le­mu­sed ül­la­ta­vad, esi­kol­mik ei ol­nud sel­ge ku­ni vii­ma­se män­gu­ni. Vii­ma­ses män­gus koh­tu­sid Ju­ku-Kal­le Ad­rat ja Er­ki Proos Tar­mo Kiigs­ke ja Ale­xandr Kor­nien­koga­. Või­du kor­ral oleks esi­me­ne paar saa­nud meist­ri­tiit­li, kuid kao­ta­sid tu­le­mu­se­ga 4:8 ning jäid al­les 4. ko­ha­le.
Tur­nii­ri võit­sid Krist­jan Prüüs–Ei­ki Ka­da­ja­ne, kes olid võit­nud 3 män­gu. Sa­ma või­tu­de ar­vu­ga saa­vu­ta­sid 2. ko­ha Tar­mo Kiigs­ke–Ale­xandr Kor­nien­ko. Kol­man­da­le ko­ha­le tu­lid Ai­vo Kuld­me­ri–Ja­nek Spi­ri­do­nov.

Eelmine artikkelRaasiku valla arengukava koostab Pyramid Consult OÜ
Järgmine artikkelSoh­vik Cup´i või­tis Raa­si­ku Val­la FC