Raasiku valla arengukava koostab Pyramid Consult OÜ

1032

Vallavalitsus kinnitas Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 koostaja leidmiseks korraldatud hanke tulemuse. Hankemenetluse käigus laekus 2 pakkumust, neist soodsama tegi Pyramid Consult OÜ, kes küsib töö eest 7654 eurot. Aren­gu­ka­va on plaa­nis vas­tu võt­ta 2018. aas­tal. Praegu käib vallas ka üldplaneerigu koostamine.