Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus taas ava­tud

635
Kuusalu noortekeskus asub Köstrimajas.

Ku­na se­ni­ne noor­soo­töö­ta­ja He­le­ri Pais­te asus Kuu­sa­lu koo­lis töö­le õpe­ta­ja­na ja Els­beth Link oli va­he­peal eria­la­sel lae­va­ju­hi­tööl, jäi Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se uks sep­temb­ris su­le­tuks, sel­gi­tas noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik. Juur­de ot­si­ti kaht noor­soo­töö­ta­jat, üht täis- ja teist poo­le ko­ha­ga. Es­mas­päe­val, 7. ok­toob­ril avas noor­te­kes­kus taas uk­sed, Els­beth Link on nüüd täis­ko­ha­ga noor­soo­töö­ta­ja. Kris­ta Al­lik üt­les, et no­vemb­ris tu­leb töö­le ka tei­ne noor­soo­töö­ta­ja: „Esial­gu ole­me ava­tud es­mas­päe­vast ree­de­ni kell 14-18. Kui maj­ja tu­leb ka kol­mas töö­ta­ja, ta­ha­me ol­la ava­tud kel­la13st, na­gu noo­red on soo­vi­nud.“

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la rah­va­ma­jas aus­ta­ti val­la ha­ri­dusp­ree­mia kan­di­daa­te
Järgmine artikkelAni­ja val­la rah­va­jook­sul 437osa­võt­jat